برندسازی شخصی

برندسازی شخصی

کارگاه آموزش «برندسازی شخصی»

زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر همۀ مردم کور بودند، چگونه آنان را از وجودتان باخبر می‌کردید؟ بی‌تردید با نامتان! نام شماست که هم در حضور و هم در غیاب شما کارکردهایی را به مثابه وجود اصلی شما درمیان مخاطبان ایفا می‌کند؛ مفهوم ابتدایی «برند شخصی» یک فرد همان «راز تأثیرگذاری» او بر دیگران است. اگر «نام» شما در غیابتان روی دیگران اثر می‌گذارد، شما یک «برند شخصی» دارید. آن رازی که موجب می‌شود نام شما ...

توسعه برند شخصی

نام شما مهمترین مولفه در توسعه برند شخصی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را بر کسی یا کاری مطرح کرد و «نامزد» شد. نام عنصری است که فراگیر شدنش موجب ...