سامانه مشاغل خانگی

جزئیات آمار سه‌ساله مشاغل خانگی

زمان مطالعه: 2 دقیقه
طی سه ساله ۹۵ تا یازده ماهه امسال ۱۵۰ هزار و ۸۵۸ نفر در قالب مشاغل خانگی وارد بازار کار شدند که ۷۴ درصد این مشاغل در مناطق شهری ایجاد شده است. در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا پایان بهمن ماه ۹۷، در مجموع ۵۳۳ هزار و ۶۴۹ نفر در سامانه مشاغل خانگی متقاضی راه اندازی این نوع مشاغل بودند و درخواست خود را در این سامانه ثبت کردند اما بعد ...