وارن بافت

بهترین پیشنهادهای وارن بافِت برای سرمایه‌گذاران مبتدی

زمان مطالعه: 4 دقیقه
وقتی فردی باتجربه با فردی پولدار قراری می‌گذارند، فرد پولدار تجربه به‌دست می‌آورد و فرد باتجربه با کسب پول قرار را به‌پایان می‌رساند. این جمله درواقع پاسخ وارن بافت در تولد 87‌سالگی‌اش بود وقتی بهترین توصیه برای سرمایه‌گذاری از او خواسته شد. وی می‌گوید که تجربه کلید نهایی موفقیت در سرمایه‌گذاری است. پس وضعیت کسانی که در عرصۀ سرمایه‌گذاری تازه‌کار هستند، چه می‌شود؟ خوشبختانه، سرمایه‌گذاران با تجربه‌ای، همچون وارن بافت، ...